O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
W ROCZNICĘ POWSTANIA

W ROCZNICĘ POWSTANIA

W środę 19 kwietnia przypadającą w tym dniu 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim w czytelni MBP im. Tomasza Zamoyskiego odbyło się spotkanie dr Ewy Koper, pracownika merytorycznego Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu, która przedstawiła przebieg bohaterskiego zrywu mieszkańców getta, jako wyrazu zdecydowanego oporu przeciwko „akcji Reinhardt”, stanowiącej likwidację skoncentrowanej ludności żydowskiej.
Po wprowadzeniu w temat przez dyrektora placówki Jacka Pawłuckiego oraz powitaniu burmistrza miasta Wojciecha Żukowskiego, licznej grupy słuchaczy II LO im. Władysława Sikorskiego wraz z opiekunami, członkami DKK i MKK, jak i mieszańców miasta, uczestnicy spotkania udekorowani symbolicznymi żonkilami wysłuchali obszernego wykładu pt. „Na oczach świata. 80 lat temu”.
W jego treści, uzupełnionej atrakcyjną prezentacją multimedialną, znalazły się losy 450 tys. mieszkańców getta warszawskiego. Uczestnicy spotkania poznali tragiczne warunki pobytu w getcie – powszechnie panujący głód, zimno, choroby zakaźne, a następnie tragiczny koniec w postaci deportacji do obozu zagłady w Treblince. Szczególnym wstrząsem był pokaz archiwalnych fotografii i opowieść o powstaniu w getcie zainicjowanym przez Żydowską Organizację Bojową i Żydowski Związek Wojskowy oraz o likwidacji stawianego oporu oraz stratach poniesionych przez powstańców i ludność cywilną.
W końcowej części wykładu przedstawiono sylwetki niemieckich katów powstania oraz kierownictwa i dowódców żydowskich.
Druga część imprezy miała charakter spotkania autorskiego z dziennikarzem, publicystą i pisarzem Błażejem Torańskim, który na podstawie prowadzonych badań i w oparciu o powstałą w ich wyniku książką „Kat polskich dzieci. Opowieść o Eugenii Pol”, zarysował szeroką panoramę losów tysięcy polskich dzieci, więźniów obozu koncentracyjnego w Łodzi przy ul. Przemysłowej. Z doskonałą znajomością rzeczy, w oparciu o źródła niemieckie i wspomnienia młodocianych więźniów, ujawnił cele, które przyświecały okupantowi niemieckiemu w zorganizowaniu i funkcjonowaniu obozu dla kilku tysięcy dzieci głodzonych, torturowanych psychicznie i fizycznie, wykorzystywanych do pracy ponad siły, umierających na choroby zakaźne. W wykładzie szczególny nacisk został położony na dogłębną charakterystykę postaci wachmanów stosujących wobec młodych Polaków różnego rodzaju przemoc i okrucieństwa bez realnych przyczyn.
W końcowej części spotkania autor zarysował osobowość bestii w ludzkiej skórze Eugenii Pol, wachmanki z personelu obozu, dla której bicie i katowanie podopiecznych stanowiło codzienność. Po wojnie wachmanka zakamuflowała się wśród polskiego społeczeństwa, będąc m.in. funkcyjną ZBoWiD, by dopiero w 1972 r. zostać oskarżoną i w poszlakowym procesie skazaną na 25 lat więzienia.
Na zakończenie spotkania jego organizatorzy, goście i uczestnicy złożyli zapalone znicze przy pomniku tomaszowskich Żydów.