O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
Rekordowa kwesta

Rekordowa kwesta

Odwiedzinom grobów naszych bliskich zmarłych w dniu Wszystkich Świętych i w dniu zadusznym, na terenie tomaszowskich cmentarzy towarzyszyła, jak co roku, kwesta zainicjowana przed jedenastu laty przez burmistrza Wojciecha Żukowskiego, a zorganizowana przez Społeczny Komitet Odnowienia Miejsc Pamięci, reprezentowany przez Andrzeja Dziubę i Jarosława Antoszewskiego.
 W tegorocznej kweście uczestniczyło 174 wolontariuszy, a w tym: członkowie TTR, przedstawiciele samorządu miasta i powiatu, zuchy i harcerze, strzelcy JS.2019 im. gen. Tadeusza Piskora, członkowie GRH Ludności Cywilnej, poseł Tomasz Zieliński, przedstawiciele jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta, uczniowie tomaszowskich szkół podstawowych, delegacja Szwadronu Kawalerii im. I Pułku KOP i szereg innych osób, którym droga jest pamięć zmarłych oraz stan zachowania pomników na cmentarzach, jako dowód szacunku i uznania dla zasług spoczywających wiecznym snem. Najmłodszy z wolontariuszy zaangażowanych w kweście liczył sobie niecałe 5 lat, zaś najstarszy – blisko 70. O celach i idei zbiórki środków finansowych przeznaczonych na odrestaurowanie grobów i miejsc pamięci informowała treść folderu przygotowanego przez organizatorów, a wręczana każdemu darczyńcy.
Tylko w bieżącym roku, dzięki pozyskanym podczas kwesty funduszom został poddany renowacji i zagospodarowaniu otoczenia pomnik naczelnika Tadeusza Kościuszki. Projekt ten uzyskał dotację w wysokości 117 tys. 500 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a został dofinansowany sumą 61 tys. 566, 20 zł pochodzącą z kwest zorganizowanych przez tomaszowski Komitet w poprzednich latach. Ponadto ze środków pozyskanych podczas kwest poddano odrestaurowaniu pomnik poświęcony pamięci ofiarom zamordowanym przez Niemców, a zlokalizowanym przy ul. Kościuszki i ufundowano nową tablicę informacyjną poświęconą pamięci żołnierzom WP pochowanym na Cmentarzu Komunalnym.
Tegoroczna kwesta, dzięki hojności i ofiarności mieszkańców Tomaszowa, wyniosła 34 tys. 693 zł i stanowi rekord w 11-letniej chlubnej działalności Społecznego Komitet Odnowy Miejsc Pamięci, przebijając uzyskanym wynikiem nie tylko wszystkie poprzednie zbiórki, ale nawet efekt uzyskany w Zamościu (31tys.). Świadczy to wyjątkowo dobrze o zrozumieniu idei przyświecającej tej akcji, zaś z drugiej strony o jej poziomie organizacyjnym. Pozwoli to także na odnowienie większej liczby grobów i upamiętnień w roku przyszłym.
Burmistrz Wojciech Żukowski oraz przedstawiciele SKOMPam., składając podziękowania kwestarzom i organizatorom podczas rozliczenia wyników tej szlachetnej akcji, jednocześnie apelowali o przekazywanie informacji o zapomnianych lub zaniedbanych grobach, mogiłach żołnierskich i osób zasłużonych. Informacje te prosimy kierować na: umpromocja@tomaszow-lubelski.pl oraz na numer telefonu 784 511 942 lub 722 191 934