O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
TOMASZOWSKI MISTRZ ORTOGRAFII 2024’

TOMASZOWSKI MISTRZ ORTOGRAFII 2024’

Z roku na rok, coraz większym zainteresowaniem i popularnością cieszy się organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tomasza Zamoyskiego Powiatowe Dyktando Ortograficzne. W bieżącej edycji przeprowadzonej w środę 21 lutego w czytelni MBP wzięło udział ponad 70 osób. W większości byli to uczniowie klas ósmych miejscowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego w Łaszczowie.
Poza konkursem dla własnej satysfakcji startowali m.in. burmistrz miasta Wojciech Żukowski, dyrektor TDK Dariusz Krech, dyrektorzy szkół: Grzegorz Gwozda, Witold Pitura i Piotr Szumilak, kierownik ZUS Beata Prochowicz – Król, emerytowana dyr. PUP Stanisława Koper, kilkoro mieszkańców miasta oraz reprezentująca Klub Seniora LTM+ pani Regina Wiśniewska.
Inaugurując imprezę, organizator wydarzenia dyrektor MBP Jacek Pawłucki przypomniał historię powstania Dnia Języka Ojczystego oraz cele konkursu, przedstawił zasady regulaminowe dyktanda, po czym nastąpiło podawanie treści fragmentów tekstu, a następnie ich powtórzenie i przeczytanie całości.
Dyktando o objętości około 1 strony A4 trwało niespełna pół godziny, następnie zaś zebrano opatrzone pieczęciami i podpisami uczestników teksty, które zostały przekazane w ręce jurorów. W trakcie pauzy na gorąco wymieniano uwagi i oceniano stopień trudności tegorocznego tekstu, w którym głównie eksponowano poprawną pisownię ó, u, ż, rz, h, ch, pisownię łączną i rozłączną z cząstką „nie”, używanie wielkiej i małej litery, jak i stosowanie znaków przestankowych oraz pisownię wyrazów obcego pochodzenia. Po sprawdzeniu prac przez komisję dyrektor MBP ogłosił wyniki dyktanda oraz wręczył dyplomy i nagrody laureatom za drugie i trzecie miejsce, którymi okazali się Kornelia Kawka i Maksymilian Jasiński, zaś nagrodę główną i tytuł Powiatowego Mistrza Ortografii przypadł w udziale Julii Rawskiej.