O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
W ROCZNICĘ KONSTYTUCJI

W ROCZNICĘ KONSTYTUCJI

Dla uczczenia 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, jako wiekopomnego aktu odrodzenia narodowego, zostały zorganizowane uroczystości patriotyczno-religijne. Tegoroczne obchody rozpoczął program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który odbył się na stopniach ołtarza polowego na placu przykościelnym Sanktuarium ZNMP. Utwory wokalne, poetyckie i kwestie narracyjne stanowiły wprowadzenie w temat obchodów i stwarzały klimat uroczystości, które następnie pogłębił i rozszerzył burmistrz miasta Wojciech Żukowski.
W swym wystąpieniu przedstawił całokształt okoliczności, uwarunkowania oraz zarysował tło wydarzeń związanych z uchwaleniem Konstytucji, jej problematykę, postaci autorów, jak i współczesne implikacje tego bezprecedensowego wydarzenia. Podkreślił, że jego znaczenie wykraczało daleko poza nasze granice, a jego wartości dotyczące polskich spraw zdecydowały, że kolejne rocznice obchodów są od lat traktowane jako nasze święto narodowe.Na zakończenie wystąpienia burmistrz powitał uczestników obchodów w osobach ks. dr. Jarosława Przytuły dziekana i proboszcza Sanktuarium, ks. dziekana Chabrosa, posła Tomasza Zielińskiego, kombatantów, poczty sztandarowe organizacji społeczno-politycznych i szkół, Zbigniewa Naklickiego, reprezentującego wojewodę, wicestarostę Jarosława Korzenia, radnych Rady Miasta i Rady Powiatu, przedstawicieli służb mundurowych, PSP, KP Policji, Straży Granicznej, Nadleśnictwa, delegacje ZO NSZZ ”Solidarność”, Piłsudczyków, dyrektorów, kierowników, prezesów, jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, poczty sztandarowe, Strzelców JS2019, harcerzy, Gromadę Zuchową „Iskierki”, młodzież szkolną, GRH Ludności Cywilnej, Dętą Orkiestrę OSP oraz członków wspólnoty parafialnej.
Po wystąpieniu burmistrza miasta został odegrany hymn narodowy, po czym ks. dr J. Przytuła w asyście ks. dziekana G. Chabrosa przewodniczył mszy św. i wygłosił okolicznościową homilię. W części końcowej nabożeństwa celebrans udzielił jego uczestnikom błogosławieństwa Bożego, a następnie sformowany pochód przemieścił się pod obelisk Konstytucji 3. maja w Rynku. Tutaj poszczególne delegacje organizacji, związków, stowarzyszeń, zakładów pracy, szkół i przedszkoli oraz organizacji senioralnych złożyły wieńce, wiązanki kwiatów i zapalone znicze. Następnie uformowana kolumna uczestników obchodów przemaszerowała pod pomnik Tadeusza Kościuszki w Alejach Grunwaldzkich, gdzie także złożono kwiaty i znicze. Na zakończenie burmistrz miasta złożył podziękowania uczestnikom i organizatorom obchodów oraz zaprosił do udziału w festynie w parku miejskim, zaś orkiestra OSP odegrała Rotę.