O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
Sukces Emilii Obirek z II LO w Tomaszowie Lubelskim

Sukces Emilii Obirek z II LO w Tomaszowie Lubelskim

24 września br. roku w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu historycznego „Wakacje z historią” zrealizowanego w ramach projektu pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu” przez ŚZŻAK Okręg Zamość, a współfinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.
Konkurs skierowany był do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Głównym jego celem było kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych z terenu Zamojszczyzny, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią regionalną, zachęcenie młodzieży do odwiedzenia podczas wakacji miejsc związanych z II wojną światową, powstaniem zamojskim i okresem powojennym, doskonalenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi: relacje, wywiady, opowiadania, reportaże.
Prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych: I kat. klasy 7 – 8 szkoły podstawowej, II kat. klasy 1 – 2 i III kat. klasy 3-4 szkoły ponadpodstawowej.
Do konkursu przystąpiło 16 szkół z terenu działalności ŚZŻAK Okręg Zamość, w tym 11 szkół podstawowych i 5 ponadpodstawowych. Na konkurs wpłynęły 24 prace z następujących szkół: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie, Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie, Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii, Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej, Szkoła Podstawowa w Niewirkowie, Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Machnowie Nowym, Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Suścu, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio w Zamościu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała  Wyszyńskiego w Biłgoraju, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaszczowie im. Gen. Władysława Sikorskiego, Zespół Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie, I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim.
W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac  komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i przyznała nagrody rzeczowe następującym uczniom:
w kategorii klas 7 – 8 szkół podstawowych
I miejsca – Weronika Węgrzyn uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie;
II miejsce – Bartłomiej Zubiak uczeń Szkoły Podstawowej w Łaszczowie;
II miejsce – Łukasz Olędzki uczeń Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie
III miejsce – Dominik Tomaszewski uczeń Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonia
Wyróżnienia:
Aleksandra Krzaczek uczennica Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie;
Paulina Pitura uczennica Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej
Julia Stadnik uczennica Szkoły Podstawowej w Niewirkowie
Podziękowania za udział:
Julia Moskwa, Wiktoria Sobczak, Amelia Murzacz, Oliwia Widomska, Honorata Wnuk, Zuzanna Świętanowska, Marta Galas, Karolina Urbańska, Iga Łaba
w kategorii klas 1-2 szkół ponadpodstawowych
miejsca – Natalia Siurek uczennica Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie
I miejsce – Karol Kusiak uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu
II miejsce – Aleksandra Łasocha uczennica I Liceum Ogólnokształcącego imBartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim
III miejsce – Julia Malec uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu
w kategorii klas 3-4 szkół ponadpodstawowych
I miejsca – Emilia Obirek uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim
II miejsce – Julia Semak uczennica Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
III miejsce – Aleksandra Kozyra uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim
Wyróżnienie:
Aleksandra Malec – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim
Podziękowania otrzymali:
Nauczyciele – Opiekunowie uczestników konkursu:
Pani Anna Rojek – Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Publicznych w Suścu
Pani Małgorzata Kociuba – Szkoły Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie
Pani Adrianna Kozak – Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie
Pani Joanna Puźniak –  Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej
Pani Małgorzata Hysa – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonia
Pani Anna Wołoszyn – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała  Wyszyńskiego w Biłgoraju
Pani Monika Gmoch – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Machnowie Nowym
Pani Agata Malec – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie
Pani Agnieszka Sawic-Kołodziejczyk – Zespół Szkół nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie
Pani Aleksandra Skowron – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu 
Pani  Ewa Piądło – Szkoła Podstawowa w Niewirkowie
Pani  Urszula Janicka – Szkoła Podstawowa w Łaszczowie
Pan Waldemar Wolanin – Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio w Zamościu
Dyrektorzy szkół:
Pani Małgorzata Piłat – Zespół Szkół nr 2 im. dr. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie
Pani Grażyna Mazik – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Machnowie Nowym
Pan Janusz Kiecana – Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Suścu
Pani Edyta Nieśpiał – Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie
Pani  Jolanta Szpunar – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie
Ksiądz Mariusz Skakuj – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio w Zamościu
Pani Alicja Polowiec  – Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej
Pani Barbara Rokosz – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie
Pani Ewa Bury – Szkoła Podstawowa w Niewirkowie
Pani Alicja Poździk – Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii
Pan Marian Kurzyna – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała  Wyszyńskiego w Biłgoraju
Pani Aneta Tywoniuk-Małysz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaszczowie im. Gen. Władysława Sikorskiego
Pan Leszek Bober – I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim
Pani Ewa Bakun – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu
Pan Stanisław Sitarz – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
Pan Waldemar Typek – II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim
Organizatorzy podziękowali także Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani Monice Żur  za pomoc w organizacji konkursu. Nauczyciele/opiekunowie uczestników konkursu oraz członkowie komisji konkursowej w ramach podziękowania otrzymali egzemplarz publikacji pt. „Dzienniki 1944-1954” Zygmunta Klukowskiego.
W uroczystym rozstrzygnięciu konkursu tj. ogłoszeniu jego wyników i wręczeniu nagród oraz dyplomów dla wszystkich uczniów wzięli udział członkowie Prezydium Zarządu ŚZŻAK O/Z, członkowie komisji konkursowej, dyrektorzy i nauczyciele/opiekunowie i uczniowie. W programie spotkania po powitaniu gości przez Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość Posła Sławomira Zawiślaka miało miejsce odczytanie protokołu z rozstrzygnięcia konkursu przez Wiceprezesa ŚZŻAK Okręg Zamość Mariana Derkacza i wręczenie nagród.  
Laureatom i wszystkim wyróżnionym uczestnikom nagrody rzeczowe przekazali wspólnie, obecne na spotkaniu, przedstawicielki Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu – Pani Dorota Kurzyńska i Pani Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk, Prezes ŚZŻAK O/Z, Wiceprezesi Związku por. Andrzej Jaroszyński i Marian Derkacz oraz członek ŚZŻAK O/Z kpt. Józef Łaba. Ponadto wszystkim uczniom i ich opiekunom a także Dyrekcjom Szkół i członkom komisji konkursowej wręczono okolicznościowe dyplomy. Uczestnicy konkursu, którzy nie znaleźli się w gronie laureatów, otrzymali drobne upominki za zaangażowanie i trud włożony w przygotowania pracy.
Podziękowania zostały wręczone także członkom komisji i opiekunom. Na zakończenie uczestnicy na ręce Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość Posła S. Zawiślaka złożyli podziękowania za organizację ciekawego projektu, wręczając bukiet kwiatów. Następnie Prezes Związku zaprosił gości na poczęstunek i pamiątkowe zdjęcia.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Zr. ŚZŻAK o/Zamość