O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski uprzejmie informuje o podjęciu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026.

Serdecznie zapraszamy interesariuszy do aktywnego włączenia się w prace mające na celu wyznaczenie obszarów rewitalizacji oraz opracowanie ostatecznego dokumentu jakim będzie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państw

Na stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski  (https://www.tomaszow-lubelski.pl/) w zakładce  GPR 2021-2026 zostały udostępnione następujące dokumenty:

 

  1. HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH PRAC NAD GMINNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI  MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026 Z UWZGLĘDNIENIEM PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  2. OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych - wyznaczanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji
  3. ANKIETA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026 Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych
  4. OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  5. PROJEKT UCHWAŁY w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania  Komitetu Rewitalizacji  z załącznikami :
  • Regulamin Komitetu Rewitalizacji
  • Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zaprasza Radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli osiedli, przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w otwartej debacie nt: „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski  na lata 2021-2026”, która odbędzie się w dniu 10 maja 2021 o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Tomaszowie Lubelskim . Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu, dlatego zachęcamy wszystkich do udziału

 

Łączę wyrazy szacunku

Wojciech Żukowski

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski