O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
MALI PATRIOCI Z PRZEDSZKOLA NR 2

MALI PATRIOCI Z PRZEDSZKOLA NR 2

W środę 27 kwietnia w Przedszkolu Samorządowym nr 2 Sportowo – Artystycznej Akademii Uśmiechu, odbyła się wyjątkowa uroczystość – XI już edycja wręczenia grupie przedszkolaków certyfikatu „Mały Patriota”
Po okolicznościowym wystąpieniu dyrektor placówki Teresy Koszel nawiązującej do założeń, idei i zadań programu zainicjowanego przez burmistrza miasta Wojciecha Żukowskiego, przed licznie zgromadzonymi rodzicami i opiekunami dziatwy wystąpili tancerze, recytatorzy, melorecytatorzy i wokaliści. A do tematyki prezentacji nawiązywała zarówno efektowna scenografia, barwne stroje małych artystów, wyeksponowana symbolika narodowa i patriotyczna w treści i formie, czytelna tak dla wykonawców, jak i publiczności.
         Nowością w przedstawionym programie był udział dwojga przedszkolaków – Ukraińców Marijki i Saszy, dzieci uchodźców ze wschodniej granicy, które zaprezentowały hymn swej ojczyzny i wiersz.
         Silnym akcentem programu był nasz hymn państwowy, przy czym należy podkreślić doskonałą znajomość tekstu wszystkich zwrotek, jak i poprawną melodię i wsparcie wykonania przez całą publiczność. Burzą oklasków przyjmowano każdorazowo popisy choreograficzne przedszkolaków imponujące bogactwem figur i układów oraz precyzją wykonania, zaś o jakości przygotowania do występów świadczy fakt, że w programie nie było potrzeby konferansjera.
         Formą sprawdzianu postawy patriotycznej przedszkolaków i świetnej znajomości symboliki narodowej był Katechizm Polskiego Dziecka Wł. Bełzy przeprowadzony osobiście przez burmistrza miasta. Nie trzeba dodawać, że test ten wypadł rewelacyjnie. Dopiero wówczas burmistrz ogłosił oficjalnie, że przedszkolacy PS nr 2 spełnili wszystkie warunki do otrzymania miana Małego Patrioty, zasługując tym samym na otrzymanie certyfikatu, jako formalnego potwierdzenia reprezentowanej postawy oraz świadomego patriotyzmu i obywatelstwa.
         Po wręczeniu certyfikatów burmistrz miasta pogratulował przedszkolakom oraz ich opiekunom, a wszystkich obecnych zaprosił do udziału w obchodach święta Konstytucji 3 maja i zadokumentowania obywatelskiej postawy przez udekorowanie domów flagą państwową. Z kolei dyrektor przedszkola złożyła podziękowanie małym artystom oraz pracownikom placówki za wzorowe przygotowanie uroczystości, zaś rodzicom za współpracę