O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
W rocznicę Konstytucji 3 maja

W rocznicę Konstytucji 3 maja

We wtorek 3 maja odbyły się obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w formie uroczystości patriotyczno – religijnych, które zainaugurował montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 przed ołtarzem polowym na placu przykościelnym Sanktuarium Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

Następnie miało miejsce wystąpienie burmistrza Wojciecha Żukowskiego, który przedstawił rys historyczny i okoliczności, w jakich doszło do przygotowania i uchwalenia Ustawy Rządowej w 1791r., jej założeń i idei oraz jej postanowień owocujących zasadniczym zwrotem w polityce o reformie państwa na wielu polach i kierunkach.

Burmistrz podkreślił, że chociaż założenia Konstytucji 3 maja nie zostały zrealizowane wobec knowań rodzimej Targowicy i Rosji, to jednak akt ten na zawsze zapisał się w pamięci polskiego społeczeństwa a konsekwentne dążenia Polaków do odzyskania niepodległości po dziś dzień stanowią twórczy wkład w nasze tradycje demokratyczne oraz postęp i budzi uznanie w Europie i na świecie dla osiągnięć Sejmu 4-letniego.

Ponadto burmistrz stwierdził, że akt historyczny, jaki stanowi Konstytucja 3 maja miał wielostronne implikacje i wartości aktualne w wielu sytuacjach i dziedzinach życia.

231. rocznica Konstytucji 3 maja stanowi m.in. przypomnienie i ostrzeżenie przed tragicznymi skutkami prywaty, egoizmem i zdrada narodową, zagrażającymi najbardziej żywotnym interesom państwa.

Z kolei burmistrz powitał przybyłych na uroczystość gości: posła Tomasza Zielińskiego, ks. Czesława Grzyba, Roberta Bondyrę – radnego Sejmiku Wojewódzkiego, Renatę Miziuk – zastępcę burmistrza, radnych rady miasta i rady powiatu Henryka Karwana i Jarosława Korzenia, jako władze samorządowe powiatu, służby mundurowe policji, straży granicznej, straży pożarnej KPSP, Nadleśnictwa, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, poczty sztandarowe, ułanów Szwadronu im. I P. KOP, piłsudczyków, strzelców, harcerzy oraz członków wspólnoty parafialnej.

Po wystąpieniu burmistrza ks. prałat Czesław Grzyb w asyście ks. dziekana Czesława Chabrosa przewodził Mszy św. odprawionej w intencji ojczyzny oraz wygłosił okolicznościową homilię poświęcając jej treść doświadczeniom historycznym Polaków.

Odnowienie aktu zawierzenia Polski Matce Boskiej i udzielenie błogosławieństwa bożego wszystkim uczestnikom uroczystości stanowiło zakończenie nabożeństwa, po czym uformowany pochód przeszedł przed pomnik Konstytucji 3 maja w Rynku, gdzie wieńce i kwiaty złożyły delegacje: kombatantów, poseł Tomasz Zieliński, radny sejmiku wojewódzkiego R. Bondyra, starosta i wicestarosta w imieniu Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, burmistrz miasta Wojciech Żukowski, delegacje tomaszowskich przedszkoli i szkół, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Tomaszowskiego Domu Kultury, Powiatowego Urzędu Pracy, Grupa Rekonstrukcji Historycznej, służby mundurowe, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kierownictwo Administracji Finansowej, PGKiM, piłsudczycy, harcerze, PSOU, Powiatowy Inspektor Sanitarny, ARiMR oraz Strzelcy.

Następnie pochód uczestników obchodów rocznicowych przemieścił się ul. Lwowską do Alei Grunwaldzkich, gdzie złożono kwiaty przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki i odśpiewano hymn narodowy, po czym burmistrz Wojciech Żukowski i Starosta Henryk Karwana złożyli podziękowania uczestnikom uroczystości.

Ostatnim akcentem obchodów 231. rocznicy Konstytucji 3 maja był koncert w amfiteatrze w Parku Miejskim. Na estradzie wystąpiła Tomaszowska Kapela Podwórkowa z okazji obchodzonego 10-lecia działalności. Kapela działa od 10 lat pod egidą Tomaszowskiego Domu Kultury, a założona została przez ś.p. Zbigniewa Kisilewicza. Obchodzony jubileusz stał się okazją dla władz miasta i powiatu do złożenia podziękowań, życzeń, wręczenia czeku o wartości 1000 zł przez wiceburmistrz Renatę Miziuk, okolicznościowego grawertonu przez wicestarostę Jarosława Korzenia i okazałego bukietu kwiatów przez dyrektora TDK Dariusza Krecha.

Do życzeń dołączyły się też towarzyszące w koncercie Tomaszowskiej Kapeli „Wygibusy” z Biłgoraja oraz „Uroczysko” z Krasnegostawu. Tomaszowska Kapela Podwórkowa przez 10-lecie dała się poznać nie tylko tomaszowskiej publiczności, ale i wielu słuchaczom na terenie sąsiednich powiatów prezentując bogaty i popularny repertuar a miar a popularności była wyjątkowo wysoka frekwencja na koncercie.