O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
Dzień Flagi

Dzień Flagi

2 maja w godzinach popołudniowych odbyły si uroczystości zorganizowane z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polski. Zapoczątkowało ją zbiórka uczestników przed Starostwem Powiatowym z udziałem władz samorządowych miasta i powiatu, radnych, służb mundurowych, harcerzy, licznych pocztów sztandarowych, delegacji placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, kierowników jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta i Starostwu oraz pododdziałów żołnierzy amerykańskich z 82. Dywizji Desantowej.

Imprezę zainaugurowało podniesienie flagi narodowej na maszt przez poczet sztandarowy ze składu JS 2019 na tle hymnu odegranego przez Dętą Orkiestrę OSP pod batutą d. Pałczyńskiego. Z kolei miało miejsce złożenie wieńca przy płycie ojców niepodległości i oficjalne wystąpienia posła Tomasza Zielińskiego, starosty Henryka Karwana i burmistrza Wojciecha Żukowskiego. W ich treści nawiązywano do historii i tradycji naszej flagi narodowej, jako elementu tożsamości i podstawowego składnika symboliki naszego kraju wywodzącej się jeszcze z barw herbowych okresu średniowiecza.

W wystąpieniach podkreślano, że przykładem historycznym roli flagi jest zapis kronikarski o bitwie pod Grunwaldem, stosowanie jej w powstaniach narodowych, wojnie wyzwoleńczej, jako świętego znaku żołnierzy i insurgentów.

Przypominano, że historia obchodów Dnia Flagi sięga 2 maja 2004 roku, kiedy to obchodzono je po raz pierwszy. Burmistrz Wojciech Żukowski wspomniał przy tej okazji, że placów wychowania przedszkolnego w Tomaszowie od szeregu lat jest organizowany projekt „mały Patriota” ukierunkowany na propatriotyczne i obywatelskie wychowanie i ukształtowanie w tym duchu najmłodszych.

W dalszej części duet instrumentalno – wokalny z Waręża wystąpił z hymnem Polski wykonywanym na bandurach, zaś Dęta Orkiestra OSPdała koncert utworów partyzanckich i żołnierskich.

Dalsza część uroczystości związanej z obchodami Dnia Flagi kontynuowana była na boisku przy „Sokolnii”. W programie znalazły się m.in. wręczenie podziękowań licznym wolontariuszom z magazynu w „Sokolnii”, a wśród nagrodzonych byli także żołnierze amerykańscy z 82. Dywizji Desantowej. W części artystycznej wystąpiły ukraińskie zespołu taneczne i wokalne z Waręża i Sokala oraz tomaszowskie zespoły śpiewacze Kół Gospodyń Wiejskich, które także przygotowały poczęstunek dla uczestników uroczystości.

Finałem obchodów Dnia Flagi było podjęcie próby stworzenia żywego biało-czerwonego sztandaru.