O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
Czytali Biblię

Czytali Biblię

W ramach obchodów XIV Tygodnia Biblijnego w poniedziałek II maja w Sanktuarium Zwiastowania Najświętszej Marii Panny odbyła się IX edycja Narodowego Czytania Pisma Świętego.

Publiczna lektura tego najbardziej popularnego na świecie dzieła książkowego wydanego w milionach egzemplarzy, a przetłumaczonego na ponad 300 języków, została zorganizowana we współpracy MBP z Urzędem Miasta oraz Parafią ZNMP, jako element ważnego kodu kulturowego Polski i Europy. W bieżącym roku w tomaszowskim Maratonie Biblijnym wzięło udział ponad 130. lektorów, a wśród nich znaleźli się m.in. księża tomaszowskich parafii, przedstawiciele Rady Miasta i Powiatu, pracownicy MBP, poseł T. Zieliński, dyrektorzy instytucji podległych Urzędowi Miasta i Powiatu, uczniowie nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, słuchacze UTW, emeryci i renciści, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki i Zespołu Teatralnego, harcerze, przedstawiciele NSZZ „S” oraz Związku Piłsudczyków, ułani Szwadronu im. I P. KOP, pracownicy służby zdrowia, Akcji Katolickiej, radny sejmiku wojewódzkiego R. Bondyra, członkowie TTR, dyrektorzy i pracownicy muzeum.

Tegoroczną edycję Maratonu Biblijnego zapoczątkował kustosz Sanktuarium ZNMP ks. prałat Czesław Grzyb, po czym miał miejsce interesujący wykład ks. Marcina Pudo w formie wspomnień z wieloletniej pracy przewodnika po Ziemi Świętej. Po zakończeniu wykładu lektorzy według przygotowanej listy dokonywali wpisu do Księgi Pamiątkowej Czynów Bożych otrzymując stosowne zaświadczenie.

Należy dodać, że przebieg Maratonu Biblijnego był monitorowany i przekazywany na stronę internetową Urzędu Miasta, MBP i Parafii ZNMP. Finałem tegorocznego czytania Biblii była Msza Święta, podczas której ks. Czesław Grzyb złożył podziękowania uczestnikom czytania Pisma Świętego za udział w tym zbożnym dziele, wyrażając jednocześnie przekonanie, że poświęcony temu czas i przeżyte refleksje staną się źródłem dobra. Ksiądz kustosz eksponował przy tym rolę Boga, jako autora ponadczasowego dzieła stanowiącego antidotum na ataki laicyzacji. Kapłan przedstawił Biblię jako Księgę zawierającą miłość i miłosierdzie Boże oraz ukazujące prawdę o świecie, życiu i relacjach Boga z człowiekiem.