O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
Jubileusz 100-lecia TKS „Tomasovia”

Jubileusz 100-lecia TKS „Tomasovia”

W bieżącym roku zasłużony dla kultury fizycznej i sportu Tomaszowski Klub Sportowy „Tomasovia” obchodzić będzie okrągły jubileusz 100-lecia powstania i działalności. Z tej okazji przewidziany jest bogaty program obchodów, których szczyt przypadnie na czerwiec bieżącego roku. Jednym z elementów programu jest podjęta inicjatywa okolicznościowej edycji, obejmującej swą tematyką całokształt historii Klubu na przestrzeni wieku i uprawiane w jego ramach różnorodne dyscypliny.
W tym celu został powołany komitet redakcyjny, którego prace pilotuje dr Dionizy Hałasa reprezentujący zarząd TKS i Janusz Brodowski z ramienia Urzędu Miasta. Poszczególni członkowie zespołu redakcyjnego podjęli do opracowania teksty i materiały ikonograficzne w zakresie przydzielonej im tematyki w układzie chronologiczno-tematycznym, a stopień zaawansowania dzieła liczącego wstępnie ponad trzysta stron jest na bieżąco omawiany, korygowany i oceniany na organizowanych spotkaniach. Na załączonej fotografii autorzy rozdziałów planowej edycji – Izydor Wiśniewski, Mirosław Tereszczuk, Wacław Koszel i Wojciech Dziedzic wraz z dyrektorem OSiR Stanisławem Pryciukiem i drem Dionizym Hałasą po konferencji w dniu 27 stycznia przekazali teksty gotowych artykułów. Rozdziały dotyczą tomaszowskiego sportu w XX-leciu międzywojennym, piłki siatkowej, piłki nożnej i lekkiej atletyki. Autorzy pozostałych opracowań dotyczących szachów i ciężarów zobowiązali się dostarczyć artykuły do połowy stycznia br., by termin wydania książki nie był zagrożony.