O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
X MARATON BIBLIJNY

X MARATON BIBLIJNY

„Wierzę w Kościół Ojca, Syna i Ducha świętego” W środę 26 kwietnia w ramach obchodów XV Tygodnia Biblijnego w Sanktuarium ZNMP odbyła się X edycja Narodowego Czytania Pisma Świętego. Publiczna lektura tego najbardziej popularnego na świecie dzieła, wydanego w milionach egzemplarzy, przetłumaczonego na ponad 300 języków została zorganizowana we współpracy Parafii pw. ZNMP, UM przez MBP im. Tomasza Zamoyskiego.
W bieżącym roku w Tomaszowskim Maratonie Biblijnym wzięło udział 111. uczestników, wśród których znaleźli się m.in. proboszczowie i wikariusze tomaszowskich parafii, księża rezydenci, burmistrz Wojciech Żukowski, pracownicy MBP, samorządowcy oraz radni Rady Miejskiej i powiatu, pracownicy Urzędu Miasta, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, jak PSONI i SOSW im. J. Korczaka, członkowie stowarzyszeń i organizacji senioralnych, emeryci i renciści, członkowie DKK i MDK, pracownicy i kierownicy instytucji, urzędów i jednostek podległych Urzędowi Miasta, harcerze, regionaliści, pracownicy, Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu, poseł Tomasz Zieliński, przedstawiciele służb mundurowych, prezes LGD, dyr. OSiR oraz osoby prywatne.
Maraton Biblijny zapoczątkowało wystąpienie ks. prałata Czesława Grzyba, kustosza Sanktuarium, który wyeksponował rolę Biblii, jako ponadczasowego dzieła, stanowiącego skuteczne antidotum na laicyzację atakującą dzisiejszy świat. Kapłan przedstawił Biblię, jako księgę niosącą przesłanie miłości i miłosierdzia Bożego, ukazującą prawdę o świecie, życiu i relacjach Boga z człowiekiem, prowokującą do głębokich refleksji i przemyśleń, a także przedstawiającą ludziom system wartości wzorców i życia oraz postaw do naśladowania.
Następnie ks. doktor Sławomir Korona podzielił się swymi przemyśleniami o charakterze historycznym nt. księgi Judyty, Estery i ksiąg Machabejskich. Z kolei ksiądz doktor zainicjował czytanie Biblii, po nim zaś, jako lektorzy tekstu Pisma Św. wystąpili księża: Czesław Grzyb, Grzegorz Chabros, Grzegorz Świtalski i Jerzy Sopel oraz burmistrz Wojciech Żukowski, starosta Henryk Karwan, wicestarosta Jarosław Korzeń, wiceburmistrz Renata Miziuk i kolejne osoby według listy lektorów przygotowanej przez pracowników MBP. Każdy z lektorów po swym wystąpieniu dokonywał wpisu do księgi pamiątkowej i otrzymywał egzemplarz Biblii, zaś całość Maratonu Biblijnego była transmitowana na bieżąco przez Internet na cały świat.