O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
Z POSIEDZENIA TOMASZOWKSIEJ RADY SENIORÓW

Z POSIEDZENIA TOMASZOWKSIEJ RADY SENIORÓW

W poniedziałek 28 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się II sesja II kadencji tomaszowskiej Rady Seniorów, w której obok członków Rady uczestniczyli zaproszeni goście: burmistrz Wojciech Żukowski, przewodnicząca Rady Miasta Monika Pikuła, sekretarz Urzędu Miasta Monika Teterycz oraz dyr. MOPS Adam Skorniewski. Po stwierdzeniu quorum prowadzący sesję Karol Kosiacki przewodniczący Rady Seniorów dokonał oficjalnego otwarcia obrad, zainicjował przyjęcie porządku, po czym burmistrz miasta wyraził zadowolenie z aktywności Rady, jak i poszczególnych klubów, stowarzyszeń, grup i organizacji seniorskich działających na terenie miasta.
Z kolei przedstawiciele władz miasta i Rady Seniorów wręczyli zaświadczenie Marioli Wiśniewskiej, potwierdzające jej wybór do Rady, a następnie dyrektor MOPS w oparciu o przeprowadzoną ankietyzację zaprezentował plan polityki senioralnej miasta Tomaszowa Lubelskiego na lata 2023-2026 oraz zarysował Program Solidarnościowy adresowany do seniorów w wieku 65 lat i więcej.

W dalszej części wystąpienia dyrektor MOPS przedstawił elementy projektu „Polskich Seniorów EFS”, jak różnorodne warsztaty, wizyty studyjne, konkurs pt. „Tomaszów wczoraj i dziś”. W dyskusji z udziałem członków Rady i gości podejmowano problemy usług domowych na rzecz seniorów, naganne manipulowanie cenami przez markety, gwałtowny wzrost cen usług i to nawet tych najprostszych. Wskazywano także na konieczność uporządkowania terenu po przebudowie ul. Tomasza Zamojskiego. Ponadto burmistrz wskazał na rozwiązanie przedstawionych problemów przez zaangażowanie wolontariuszy w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów, a przy tej okazji poinformował o przygotowaniach do podjęcia zadania w zakresie wyznaczenia ścieżek rowerowych w mieście. Prowadziłyby one m.in. od ronda do ul. Króla Zygmunta, na ul. Zamojską, Lwowską, Ściegiennego, Moniuszki, Leśną i inne – w sumie 7,5 km. W kwestii uzyskania i przekazania pełnej informacji dla zainteresowanych padła propozycja, by poruszone problemy przekazać posłowi Sławomirowi Zawiślakowi, a także ogłosić je przez kapłanów w trakcie nabożeństw.
W końcowej części sesji wystąpił kierownik Klubu LTM+ Piotr Gruszecki, który przedstawił inicjatywę zorganizowania Senioriady, jako imprezy o charakterze sportowo-ruchowo-zabawowej przeznaczonej dla zaproszonych grup seniorów. Rada Seniorów i goście zapoznali się z założeniami, celami, programem, regulaminem i organizacją planowanego na 5 października wydarzenia. Po przyjęciu przez Radę Seniorów formy i treści Senioriady przewodnicząca RM Monika Pikuła wyraziła uznanie dla działalności Rady Seniorów, podziękowała za owocny przebieg obrad, deklarując jednocześnie daleko idącą współpracę i wsparcie ze strony władz miasta.