O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
JASEŁKA U MAŁYCH PATRIOTÓW

JASEŁKA U MAŁYCH PATRIOTÓW

Jeśli ogromną frekwencją cieszą się wszelkiego rodzaju uroczystości organizowane w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 Sportowo-Artystycznej Akademii Uśmiechu, to rekordową popularnością wśród tych widowisk biją przedstawienia o charakterze typowo sakralnym, jak np. jasełka, które zostały wystawione w czwartek 21 grudnia, na które przybyły wręcz tłumy rodziców, opiekunów, dziadków, babć, a niekiedy i sąsiadów małych artystów spośród wychowanków tej placówki z grup IV, V i VI.
Jasełka przedstawiające wydarzenia z szopki betlejemskiej sprowadzone do Polski przez franciszkanów znalazły swój wyraz w dynamicznych scenach odegranych na tle barwnej wielowymiarowej dekoracji zwieńczonej wymownym napisem o treści: „Oto dziś urodziła się miłość”, bo to ona właśnie dominowała w trakcie przedstawienia.
Ponad 70. wychowanków Przedszkola Nr 2 podzielonych na grupy aniołów, pasterzy, górali i góralki, wyeksponowaną Świętą Rodziną oraz Trzema Królami, udanie zilustrowały kolejne wydarzenia towarzyszące narodzinom Dzieciątka Jezus. Oczarowana grą dziecięcych aktorów widownia oglądała z ogromnym zainteresowaniem Świętą Rodzinę w poszukiwaniu noclegu znalezionym w końcu w prymitywnej szopie, oklaskiwała pląsy aniołów, recytacje i śpiewy, pełen ognia taniec krzesany z ciupagami, wyprawę pasterzy do Betlejem, ich pokłon i złożenie darów, hołd Trzech Króli dla Dzieciatka, a także powitanie przez grupę uczniów.
Nie trzeba dodawać, że niezwykła precyzja wykonania tańców, wzorowa dykcja w indywidualnych i zbiorowych recytacjach, zachowanie harmonii w wykonaniu partii wokalnych budziły podziw. Natomiast całości dopełniały starannie wykonane kostiumy, imponująca scenografia oraz towarzyszące jasełkom efekty świetlne. Stad też w pełni zasłużone oklaski publiczności nie były bynajmniej przesadą i towarzyszyły one każdej kolejnej scenie. Także zaproszeni na jasełka goście, jak burmistrz miasta Wojciech Żukowski przewodnicząca RM Monika Pikuła, ks. prałat Czesław Grzyb, ks. Krzysztof wikariusz parafii NSJ, Dariusz Krech występujący jako dyrektor TDK oraz w roli przewodniczącego Rady Rodziców, nie szczędzili słów uznania, eksponując w nich zarówno wysoki poziom wykonawstwa, treść widowiska i ciągle nowe formy wyrazu artystycznego zaskakujące pomysłowością i źródłami inspiracji opiekunów, które wywarły ogromne wrażenie.
Stąd płynęły podziękowania i życzenia gości oraz dyrektora PS Nr 2 Teresy Koszel, skierowane zarówno do małych artystów, jak i ich preceptorów za uzyskane efekty przygotowanego widowiska. Podziękowania min. otrzymali: Anna Ferens i Wiola Ferens z grupy IV, Aneta Lachowska i Zuzanna Boś z grupy V, Jolanta Skoczylas i Jolanta Wiśniewska z grupy VII, Mirosława Orłowska jako realizator efektownych stroików, Wiesław Tomaszewski zaangażowany w wykonanie wielu prac, a ponadto pracownicy przedszkola uczestniczący w zorganizowaniu jasełek i rodzice przygotowujący swe pociechy do występu. Przedstawienie jasełek zakończyły wyjątkowo gorące oklaski towarzyszące scenie zbiorowej, okolicznościowe wystąpienia gości, wspólna kolęda Dzisiaj w Betlejem oraz sesja fotograficzna utrwalająca pamiątkowy udział dziatwy w uroczystości.