O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
Zima nie zaskoczy naszych drogowców!

Zima nie zaskoczy naszych drogowców!

Z dniem 1 listopada Zarząd Dróg Powiatowych zainaugurował akcję zimowego utrzymania dróg, która prowadzona jest na 630 km utwardzonych dróg powiatowych, a w tym także 22,5 km ulic w mieście Tomaszowie.
Drogi powiatowe administrowane przez ZDP będą utrzymywane w IV (240km) i V (280 km) standardzie zimowego utrzymania, zaś VI standard jest dopuszczalny tylko w przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych, kiedy przybierają one charakter żywiołu.
                    Do zimowego utrzymania dróg w zakresie ich odśnieżania i zwalczania śliskości  pośniegowej, pracownicy ZDP przygotowali 7 piaskarek z nakładanymi pługami odśnieżnymi typu średniego oraz 2 koparki i 2 koparko-ładowarki, jako sprzęt służący do ładowania materiału uszostniającego. Natomiast do odśnieżania dróg zostały przeznaczone 2 pługi typu ciężkiego na samochodach MAN i Renault, 1 pług czołowy średni na ciągniku Lamborghini, 1 pług boczny lekki na ciągniku Zetor oraz 2 pługi wirnikowe. Całość wymienionego sprzętu jest własnością ZDP. Ponadto, do zwalczania śliskości pośniegowej, na dwóch składowiskach w Tomaszowie i w Żulicach, zostało zgromadzone 1 856 ton mieszanki piaskowo – solnej, 769 ton piasku i 155 ton żużla.
                    Wraz z pojawieniem się opadów śniegu i rozpoczęciem akcji odśnieżania oraz zwalczania śliskości pośniegowe, w siedzibie ZDP przy ul. Lwowskiej zostaną wdrożone dyżury w systemie jedno-, dwu-, i trzyzmianowym, pełnione pod telefonem 84 664 2057, gdzie użytkownicy dróg będą mogli zasięgnąć informacji nt. aktualnego stanu przejezdności dróg.
                    Należy zaznaczyć, że ZDP przygotowany jest do realizacji spoczywających na nim zadań utrzymania dróg, w odniesieniu do średnich warunków zimowych, a przy nadzwyczaj intensywnych i długotrwałych opadach oraz silnym wietrze powodującym zawieje i zamiecie śnieżne, służby drogowe w pierwszej kolejności koncentrują działania na zapewnieniu przejezdności dróg zaliczanych do IV standardu (główne ciągi komunikacyjne) a następnie przesuwają sprzęt na drogi V i VI standardu.
                    Celem racjonalnego wykorzystania sprzętu, ZDP wdrożył system GSM/GPS zapewniający stałą łączność operatorów jednostek sprzętowych z dyżurnym kierującym akcją zimowego utrzymania dróg. W nawiązaniu do sytuacji i doświadczeń z lat poprzednich, ZDP apeluje do użytkowników dróg o rozwagę przy podejmowaniu decyzji wyjazdu na odległe trasy i by nie oceniać pochopnie stanu przejezdności na podstawie warunków panujących na mieście. Radzi i przypomina o wyposażeniu auta a łopatkę, pudło z piaskiem, sprawny akumulator, komórkę i latarkę, co ma swoje uzasadnienie w szybko zmieniających się warunkach jazdy zimą. Apeluje także, by nie pozostawiać aut na poboczach ulic, co utrudnia odśnieżanie i może narazić auto na uszkodzenie.