O nie! Gdzie jest JavaScript?
Twoja przeglądarka internetowa nie ma włączonej obsługi JavaScript lub nie obsługuje JavaScript. Proszę włączyć JavaScript w przeglądarce internetowej, aby poprawnie wyświetlić tę witrynę, lub zaktualizować do przeglądarki internetowej, która obsługuje JavaScript.
Maraton Biblijny w Sanktuarium ZNMP

Maraton Biblijny w Sanktuarium ZNMP

W piątek 23 kwietnia, w ramach obchodów Tygodnia Biblijnego, w Sanktuarium ZNMP odbyła się VIII edycja Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego. W uroczystości uczestniczył m.in. Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek.
Publiczna lektura najpopularniejszego dzieła książkowego na świecie, wydanego w milionach egzemplarzy, przetłumaczonego na ponad 300 języków, została zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. T. Zamoyskiego, we współpracy z Urzędem Miasta i Parafią ZNMP.
             W tomaszowskim maratonie wystąpiło 90 osób: księża, przedstawiciele samorządu miasta i powiatu, pracownicy bibliotek, dyrektorzy placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych, nauczyciele, pracownicy Urzędu Miasta, radni, pracownicy i kierownictwo instytucji oraz jednostek podległych Urzędowi Miasta, emeryci i renciści, harcerze, a honorowym gościem był Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek

        Maraton zapoczątkowało wystąpienie ks. prałata  Czesława Grzyba, który wyeksponował rolę Biblii, jako ponadczasowego dzieła, stanowiącego antidotum na laicyzację atakującą świat chrześcijański. Kapłan przedstawił Pismo Święte, jako księgę niosącą przesłanie miłości, zrozumienia i miłosierdzia, która naucza, przestrzega i ukazuje prawdę o świecie, życiu i relacjach Boga z człowiekiem, przedstawiającą system wartości, wzorce życia i postaw. Sympatycznym akcentem wystąpienia ks. Czesława Grzyba były życzenia złożone wszystkim Wojciechom i Jerzym obchodzącym w tym dniu imieniny.
             Następnie według zaplanowanej kolejności poszczególni lektorzy prezentowali fragmenty Pisma Świętego, a po odczytaniu dokonywali wpisu do księgi pamiątkowej, otrzymując stosowny certyfikat potwierdzający udział w Maratonie Biblijnym.
             Zwieńczeniem tegorocznej edycji obchodów Tygodnia Biblijnego były podziękowania złożone lektorom i współorganizatorom przez ks. Czesława Grzyba i dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej – Jacka Pawłuckiego wyrażające przekonanie, że poświęcony temu zbożnemu dziełu czas, jak i przeżyte refleksje związane z treściami najpiękniejszej księgi świata, okażą się nadzwyczajnym źródłem dobra.
             Zbiorowa modlitwa i błogosławieństwo Boże udzielone uczestnikom tej pięknej formy ewangelii, stanowiły zakończenie tej uroczystości.